duvhöksjakt nu på morgonen!
Jag och korparna jagar tillsammans!

image

Ser ni duvhöken på gräset i vänstra hörnet på voljären.