Jag har övergått från tidsoptimist till tidsateist! Skönt!